wns0.7 14mw 0.7 1.0mpa coal biomass hot water boiler